Stockholms stad har nu en ny funktionshinderombudsman (FO) – Pia Ehnhage.pia-e_-se

Mer information om FO finns att läsa på stadens webb