På internationella funktionshindersdagen den 3 december delade Stockholms stad ut 2017 års S:t Julianpriser. Priset har tillkommit för att belöna arbete som görs för att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället.

Pristagare i de fyra kategorierna är

  • Fysisk tillgänglighet – Restaurang Under Kastanjen, Gamla stan

  • Tillgänglig information och kommunikation – Parkteatern (Stockholms stad)

  • Arbetsgivaregenskaper – Jobbtorg City, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad

  • Delaktighet – Funkiskyrkan/Gålö café, Högalids församling, Svenska kyrkan

Mer info på stadens hemsida