Om Kukkamariia Valtola Sjöberg

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Kukkamariia Valtola Sjöberg skapat 28 blogginlägg för.

Debatt ”Trappan i Rinkeby visar att Stockholm inte är för alla”

Idag skriver vår ordförande Anna Quarnström hos Nyhetsbyrån Järva om fysisk tillgänglighet i staden. "De nuvarande byggherrarna saknar vision för 20 procent av stadens invånare. Det märks på de begränsade möjligheter som personer med en funktionsnedsättning har på våra gator. Men det krävdes en trappa i Rinkeby för att det skulle bli uppenbart att staden inte Läs mer.

2020-08-19T14:46:17+01:002020-08-19|

Funktionshindersombudsmannens rapport

Funktionshindersombudsmannen skriver en rapporterar vartannat år.  I år utkom rapporten för 2019. I rapporten beskriver funktionshindersombudsmannen sin verksamhet och frågor som är viktiga för stadens nämnder och bolagsstyrelser att uppmärksamma i arbetet med att förbättra levnadsvillkoren, tillgängligheten och delaktigheten för barn, unga och vuxna personer med funktionsnedsättning. För den som är engagerad i och intresserad Läs mer.

2020-08-19T08:35:29+01:002020-08-19|

Distansmöten via Zoom

I dessa coronatider håller många av oss möten på distans. För att underlätta för detta har Svensk Skrivtolkning AB tagit fram tre videofilmer med instruktioner för hur du kan hålla möten/delta i möten via Zoom. Instruktionerna som finns i filmerna berör: Fysisk och digital utrustning som behövs för att kunna delta. En orientering bland programmets Läs mer.

2020-08-14T00:49:04+01:002020-08-12|

Hörselskadade kritiska mot Sommar i P1

Hörselskadades förening i Stockholm riktar kritik mot Sommar i P1 och kräver att Sveriges Radio tillgängliggör programmen i textad form. Eftersom svar från ansvariga uteblivit så uppmanar man nu medlemmarna att massmejla Sveriges Radio. Hela artikeln hittar du här: https://www.dn.se/kultur-noje/horselskadade-kritiska-mot-sommar-i-p1/?fbclid=IwAR1u_7oet2_LGHPYRBTM-lJd8ggXaxkt04U2NkH3xDT16pVcZ2idy_9Ilkw  

2020-06-12T08:54:14+01:002020-06-12|

Rinkebytrappan: Stockholms stad tycker inte att de har gjort något fel

Stockholms stads landskapsarkitekt Eva Reuterbrand har skrivit ett brev till Funktionsrätt Stockholm angående kritiken mot den nya trappan i Rinkeby centrum. Hon menar att inga misstag har begåtts. Anna Quarnström, ordförande för Funktionsrätt Stockholms stad, tycker att brevet vittnar om en förvaltning som alltjämt missar poängen. Läs mer i följande artikel: https://www.nyhetsbyranjarva.se/stockholms-stad-tycker-inte-att-de-har-gjort-nagot-fel/  

2020-06-12T08:44:43+01:002020-06-12|

Svar på skrivelse från socialborgarrådet Jan Jönsson

Under våren skickade vi en skrivelse till staden angående hantering av covid-19 och personer med funktionsnedsättning. Den kan du läsa här: Skrivelse om stadens hantering av covid-19. Nu har vi också fått svar från socialborgarrådet Jan Jönsson. Det svaret kan du läsa här: Svar till Funktionsrätt 200511 Stadens krisledningsnämnd har sänt två beslut som togs Läs mer.

2020-05-27T18:14:54+01:002020-05-19|

LSS-bostäder har klarat sig bättre från corona än äldreboenden

Sammanlagt har 307 personer på LSS-boenden i landet smittats av corona-viruset och omkring 30 har dött. Personer på LSS-boenden har klarat sig bättre från viruset än de som bor på äldreboenden, säger myndigheten Socialstyrelsen. Men för att minska smittan mer behöver de som bor på LSS-boenden få ännu mer lättläst information och bildstöd om corona-viruset. Mer information på Läs mer.

2020-05-15T08:45:13+01:002020-05-15|

Debatt: Våra kamrater på Samhall dör i covid-19

Trots påstötningar vägrar statliga Samhall vidta åtgärder för att skydda sin personal från att smittas. Det görs inga riskinventeringar, det saknas individuella hälsoriskbedömningar och anställda jagas tillbaka från sjukskrivningar. Tre personer har dött. Ska fler sätta livet till innan ledningen agerar? skriver Fastighetsanställdas förbund i Expressen. Hela artikeln hittar du här:https://www.expressen.se/debatt/vara-kamrater-pa-samhall-dor-i-covid-19-1/  

2020-05-15T08:26:54+01:002020-05-15|

Skrivelse: Stadens hantering av covid-19 rörande personer med funktionsnedsättning

Funktionsrätt Stockholms stad har tillsammans med flera andra föreningar, gjort en skrivelse till Stockholms stad angående stadens agerande kring covid-19 och personer med funktionsnedsättning. "Vi, föreningar som undertecknat denna skrivelse, oroas över Stockholms stads agerande rörande personer med olika funktionsnedsättningar under coronapandemin. Vi vill särskilt uppmärksamma staden på risken för smittspridning av covid-19 på LSS-boenden Läs mer.

2020-05-19T11:04:45+01:002020-05-08|

Debatt: Är LSS-bostäder nästa tickande coronabomb?

Det är inte bara coronaviruset som dödar. Avsaknad av helt nödvändig kunskap hos personalen i LSS-bostäder, i kombination med många timanställningar och en akut brist på skyddsutrustning riskerar att leda till samma skrämmande dödssiffror som Sverige har sett vid äldreboenden, skriver Harald Strand, Ordförande Riksförbundet FUB och Veronica Magnusson Hallberg, Ordförande Svenska Downföreningen i Expressen. Hela artikeln Läs mer.

2020-05-05T10:00:04+01:002020-05-05|
Till toppen