Om Kukkamariia Valtola Sjöberg

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Kukkamariia Valtola Sjöberg skapat 35 blogginlägg för.

Uttalande från kommunstyrelsens fh-råd med anledning av trygghetsmätningen 2020

Kommunstyrelsens råd för funktionshindersfrågor har lämnat följande uttalande med anledning av stadens senaste trygghetsmätning Rådet vill med anledning av Stockholm stads trygghetsmätning 2020, publicerad den 9:e september 2020, göra följande särskilda uttalande.  Stockholms stad är en stad som prioriterar trygghet för sina medborgare. Detta framgår i flertalet av stadens styrdokument. Medan det är positivt att Läs mer.

2020-09-18T14:53:09+02:002020-09-14|

Kunskap om NPF i lärarutbildningarna blir verklighet

Regeringen har meddelat att lärar- och förskoleutbildningen från höstterminen 2021 kommer innehålla kunskap om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som autism. Detta är något som Attention kämpat för i många år. Mer information finns här: https://attention.se/2020/09/kunskap-om-npf-i-lararutbildningarna-blir-verklighet-under-2021/?fbclid=IwAR2CqAhhQs3v2uns2B5uCQApsI1UGwtDQ5qlr5MG3Asai6lS6OEXGPfUJ9A

2020-09-11T13:21:27+02:002020-09-09|

Debatt: Barnen som glömdes bort i coronakrisen

RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, skriver i Aftonbladet om barn med funktionsnedsättning som glöms bort under coronakrisen. "För över sex månader sedan slog den till – coronapandemin. Många har hittat ett sätt att leva med de restriktioner som gäller och har inrättat sitt liv efter dem. Nästan alla i samhället vet vad man kan Läs mer.

2020-09-08T11:36:12+02:002020-09-08|

Debatt om LSS: Ledsagarservice dras ner för synskadade Lars

Svenska Dagbladet skriver: "Lars Nordin är blind. Styrketräning och simning får honom att finna glädje och vara hälsosam. Men i strid med en dom i kammarrätten har stadsdelsnämnden dragit ner hans ledsagning. Och han är inte ensam." Hela artikeln hittar du här: https://www.svd.se/ledsagarservice-dras-ner-for-lars--i-strid-med-dom

2020-09-01T12:57:26+02:002020-09-01|

Pressmeddelande: Synskadade får rätt att handla vid ledsagning

Synskadades Riksförbund Stockholms stad har utkommit med ett pressmeddelande angående rätt till att handla vid ledsagning: Som en direkt följd av förra årets besök av socialborgarrådet Jan Jönssons hos Synskadades riksförbund Stockholms stad, har man utrett huruvida synskadade tillåts handla dagligvaror vid ledsagning. Glädjande nog har nu socialförvaltningen fastställt att lagrummet medger att personer med Läs mer.

2020-08-28T14:56:05+02:002020-08-28|

Debatt ”Trappan i Rinkeby visar att Stockholm inte är för alla”

Idag skriver vår ordförande Anna Quarnström hos Nyhetsbyrån Järva om fysisk tillgänglighet i staden. "De nuvarande byggherrarna saknar vision för 20 procent av stadens invånare. Det märks på de begränsade möjligheter som personer med en funktionsnedsättning har på våra gator. Men det krävdes en trappa i Rinkeby för att det skulle bli uppenbart att staden inte Läs mer.

2020-08-19T14:46:17+02:002020-08-19|

Funktionshindersombudsmannens rapport

Funktionshindersombudsmannen skriver en rapporterar vartannat år.  I år utkom rapporten för 2019. I rapporten beskriver funktionshindersombudsmannen sin verksamhet och frågor som är viktiga för stadens nämnder och bolagsstyrelser att uppmärksamma i arbetet med att förbättra levnadsvillkoren, tillgängligheten och delaktigheten för barn, unga och vuxna personer med funktionsnedsättning. För den som är engagerad i och intresserad Läs mer.

2020-08-19T08:35:29+02:002020-08-19|

Distansmöten via Zoom

I dessa coronatider håller många av oss möten på distans. För att underlätta för detta har Svensk Skrivtolkning AB tagit fram tre videofilmer med instruktioner för hur du kan hålla möten/delta i möten via Zoom. Instruktionerna som finns i filmerna berör: Fysisk och digital utrustning som behövs för att kunna delta. En orientering bland programmets Läs mer.

2020-08-14T00:49:04+02:002020-08-12|
Till toppen