Om Kukkamariia Valtola Sjöberg

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Kukkamariia Valtola Sjöberg skapat 33 blogginlägg för.

Kunskap om NPF i lärarutbildningarna blir verklighet

Regeringen har meddelat att lärar- och förskoleutbildningen från höstterminen 2021 kommer innehålla kunskap om NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som autism. Detta är något som Attention kämpat för i många år. Mer information finns här: https://attention.se/2020/09/kunskap-om-npf-i-lararutbildningarna-blir-verklighet-under-2021/?fbclid=IwAR2CqAhhQs3v2uns2B5uCQApsI1UGwtDQ5qlr5MG3Asai6lS6OEXGPfUJ9A

2020-09-11T13:21:27+02:002020-09-09|

Debatt: Barnen som glömdes bort i coronakrisen

RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, skriver i Aftonbladet om barn med funktionsnedsättning som glöms bort under coronakrisen. "För över sex månader sedan slog den till – coronapandemin. Många har hittat ett sätt att leva med de restriktioner som gäller och har inrättat sitt liv efter dem. Nästan alla i samhället vet vad man kan Läs mer.

2020-09-08T11:36:12+02:002020-09-08|

Debatt om LSS: Ledsagarservice dras ner för synskadade Lars

Svenska Dagbladet skriver: "Lars Nordin är blind. Styrketräning och simning får honom att finna glädje och vara hälsosam. Men i strid med en dom i kammarrätten har stadsdelsnämnden dragit ner hans ledsagning. Och han är inte ensam." Hela artikeln hittar du här: https://www.svd.se/ledsagarservice-dras-ner-for-lars--i-strid-med-dom

2020-09-01T12:57:26+02:002020-09-01|

Pressmeddelande: Synskadade får rätt att handla vid ledsagning

Synskadades Riksförbund Stockholms stad har utkommit med ett pressmeddelande angående rätt till att handla vid ledsagning: Som en direkt följd av förra årets besök av socialborgarrådet Jan Jönssons hos Synskadades riksförbund Stockholms stad, har man utrett huruvida synskadade tillåts handla dagligvaror vid ledsagning. Glädjande nog har nu socialförvaltningen fastställt att lagrummet medger att personer med Läs mer.

2020-08-28T14:56:05+02:002020-08-28|

Debatt ”Trappan i Rinkeby visar att Stockholm inte är för alla”

Idag skriver vår ordförande Anna Quarnström hos Nyhetsbyrån Järva om fysisk tillgänglighet i staden. "De nuvarande byggherrarna saknar vision för 20 procent av stadens invånare. Det märks på de begränsade möjligheter som personer med en funktionsnedsättning har på våra gator. Men det krävdes en trappa i Rinkeby för att det skulle bli uppenbart att staden inte Läs mer.

2020-08-19T14:46:17+02:002020-08-19|

Funktionshindersombudsmannens rapport

Funktionshindersombudsmannen skriver en rapporterar vartannat år.  I år utkom rapporten för 2019. I rapporten beskriver funktionshindersombudsmannen sin verksamhet och frågor som är viktiga för stadens nämnder och bolagsstyrelser att uppmärksamma i arbetet med att förbättra levnadsvillkoren, tillgängligheten och delaktigheten för barn, unga och vuxna personer med funktionsnedsättning. För den som är engagerad i och intresserad Läs mer.

2020-08-19T08:35:29+02:002020-08-19|

Hörselskadade kritiska mot Sommar i P1

Hörselskadades förening i Stockholm riktar kritik mot Sommar i P1 och kräver att Sveriges Radio tillgängliggör programmen i textad form. Eftersom svar från ansvariga uteblivit så uppmanar man nu medlemmarna att massmejla Sveriges Radio. Hela artikeln hittar du här: https://www.dn.se/kultur-noje/horselskadade-kritiska-mot-sommar-i-p1/?fbclid=IwAR1u_7oet2_LGHPYRBTM-lJd8ggXaxkt04U2NkH3xDT16pVcZ2idy_9Ilkw  

2020-06-12T08:54:14+02:002020-06-12|

Rinkebytrappan: Stockholms stad tycker inte att de har gjort något fel

Stockholms stads landskapsarkitekt Eva Reuterbrand har skrivit ett brev till Funktionsrätt Stockholm angående kritiken mot den nya trappan i Rinkeby centrum. Hon menar att inga misstag har begåtts. Anna Quarnström, ordförande för Funktionsrätt Stockholms stad, tycker att brevet vittnar om en förvaltning som alltjämt missar poängen. Läs mer i följande artikel: https://www.nyhetsbyranjarva.se/stockholms-stad-tycker-inte-att-de-har-gjort-nagot-fel/  

2020-06-12T08:44:43+02:002020-06-12|
Till toppen