DN skriver om bostadsbristen för personer med funktionsnedsättning. Tyvärr är denna som vi redan vet fortsatt stor och 587 personer har anmält intresse av bostad enligt LSS eller SoL. Av dessa har 138 personer akut behov av bostad. Läs mer i DN:s artikel

Ni kan också passa på att läsa om urholkningen av LSS som ett antal forskare uppmärksammat i SvD. Läs artikeln här