I ETC Stockholm hade vi igår, den 11 januari, en debattartikel med rubriken Vad innebär bostäder med rimliga hyror? Här kan du läsa hela artikeln

Vi har under många år försökt påverka staden att ta bort hyran för gemensamhetsutrymmen i gruppbostäder. Senast i höstas sände vi en skrivelse till kommunstyrelsen i ärendet, som kan läsas här.