I våras släppte arbetsförmedlingen rapporten Förutsättningar i arbetslivet.

Rapporten är en undersökning av hur situationen på arbetsmarknaden ser ut för personer med funktionsnedsättning. Man redovisar resultatet utifrån två tillstånd hos de tillfrågade, i arbete eller ej i arbete. I arbete definieras som egen företagare, anställd eller föräldraledig.  Ej i arbete definieras som studier, arbetslöshet och sjukskrivning. Hos befolkningen i övrigt uppger 71 procent att man är i arbete, hos personer med funktionsnedsättning uppger 57 procent att man är i arbete. Det är dock stora skillnader beroende på vad man har för funktionsnedsättning. När det gäller neuropsykiatriska och psykiska funktionsnedsättningar är 24 procent respektive 29 procent i arbete. Värst är det för personer med utvecklingsstörning där endast 7 procent är i arbete. Nedan kan ni se en bild från rapporten som hittas i sin helhet här.

arbetsloshet2

Tillsammans med Stockholms stad hade HSO en kväll om arbetsmarknaden. Vi fick höra om olika projekt i Stockholms stad samt i arbetsförmedlingen och försäkringskassans regi. Vi fick också information från arbetsförmedlingen angående arbetsinriktad rehabilitering.

Först ut var Alfa (Stockholms stad) som informerar och vägleder personer med funktionsnedsättning med fokus på arbetslivet.

På tur stod Försäkringskassan med projekten Dirigo och Umia som drivs med hjälp av medel från Europeiska socialfonden och är ett samarbete mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen och ett antal kommuner.  Umia som hjälper individer att hitta ett arbete berättade att 30 procent av deras deltagare hade gått till studier eller arbete.

Sedan kom information om IPS-projektet som drivs av Stockholms stad vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Målet är ett konkurrensutsatt arbete. IPS använder sig av supported employment som mycket kortfattat innebär att man som enskild får stöd och vägledning på en arbetsplats. Tanken är att arbetsträningen utförs på arbetsplatsen till skillnad från att man först får träning för att sedan får en placering på en arbetsplats. Bland de drygt hundra personer som deltar i IPS projektet så har de flesta en praktik. Ett antal personer har också någon form av anställning.

Sist ut på denna kväll var arbetsförmedlingen som berättade om arbetsinriktad rehabilitering. Arbetsförmedlingen informerade även om de olika stödformerna för personer med funktionsnedsättning, som ni kan läsa mer om här.