Forum Funktionshinder vill sprida information om verksamheten. Det är Stockholms läns landstings Habilitering & Hälsas informationscenter och är öppet för alla intresserade med rådgivning, bibliotek, kurser och arrangemang.

De skickar ut information om kurser och arrangemang för yrkesverksamma och nätverk samt till anhöriga till personer med funktionsnedsättning. De skickar även ut annan information, till exempel en ny tidning om funktionsnedsättningar.

Läs mer om verksamheten här