Den 9 april ägde vårt årsmöte rum och vi fick en delvis ny styrelse under ledning av Anna Quarnström, Hörselskadades förening i Stockholm.

Foto på ordförande Anna Quarnströ

Anna Quarnström

Mötet tog även beslut i namnfrågan vilket innebär att vi successivt under året antar namnet Funktionsrätt Stockholms stad.

Mer information läggs upp så snart mötesprotokollet är justerat.