Seminariet kommer utgå från en rapport som SPSM har gett ut, HODA-rapporten, som visar på stora brister i skolan för elever med hörselnedsättning. Ladda ner inbjudan här. (PDF, 89 kB)