Funktionshinderombudsmannen har flyttat från socialförvaltningen till stadsledningskontoret i stadshuset och mer specifkt på Kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling. Nya kontaktuppgifter:

Riitta-Leena Karlsson
Funktionshinderombudsman i Stockholms stad
Stadsledningskontoret
Kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling
Stadshuset
105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 441