I höst ska det enligt Stockholms stads förslag börja kosta att parkera även i närförorterna. Efter remissrundan har avgiften för den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade sänkts rejält. Men handikapporganisationerna är fortsatt kritiska.

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter här