Med anledning av valåret 2014 vill vi bjuda in er
till en politikerutfrågning som rör funktionshinderfrågor. Ni får möjligheten
att ställa frågor som är viktiga för er. Utfrågningen är den 13 maj klockan 18:00-20:00.
Ni hittar inbjudan här.