På den internationella funktionshinderdagen var vår medlemsförening RBU med i Radio Stockholm. Ordförande Rickard Friberg berättande bland annat om RBU:s arbete och varför det är viktigt med en dag som lyfter funktionshinderfrågor. Läs mer här.