För andra året delar Lika Unika ut en utmärkelse till den som med en extraordinär insats har påverkat utvecklingen för FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, CRPD, i och för Sverige. 2016 års utmärkelse tilldelas Lars Lööw med följande motivering.

”Lars Lööw har gjort en fantastisk och extraordinär insats för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Som dåvarande Handikappombudsman var han med vid förhandlingarna i FN i New York.

Lars Lööw har alltsedan dess drivit på arbetet för implementering av FN-konventionen. Han är den som tidigt, envist och tydligt påmint funktionshinderrörelsen och Sverige om att vi måste ta till oss, lära oss samt använda konventionen som verktyg. Det har han gjort såväl som Handikappombudsman som i alla sina efterföljande roller där han framhållit rättighetsperspektivet. Lars Lööw har varit och är ovärderlig för implementeringen av FN-konventionen i Sverige.”

15241747_1384948741516673_1582531593495805103_n

Läs mer på Lika Unikas webb