Federationen Lika Unika avvecklas som nationell samarbetsorganisation inom funktionshindersrörelsen vid årsskiftet 2019/2020. Beslutet, som fattades vid ett extra årsmöte på måndagen, har stöd av samtliga Lika Unikas medlemsförbund som framhåller att beslutet fattas då det finns behov av att förnya former för samarbete.

– Arbetet för rättigheter för personer med funktionsnedsättning är verkligen inte färdigt. Vi är stolta över det vi har uppnått och de kamper vi har fört. Lika Unika har verkligen bidragit till att rättigheter har lyfts tydligare i samhällsdebatten. Nu får andra fortsätta arbetet för våra mänskliga rättigheter efter årsskiftet, säger Mia Modig, ordförande för Lika Unika.

Hela nyhetstexten på Lika Unikas webb

Frågor och svar om Lika Unika