Den 27 juni kl 16.00 kommer Stockholm stads kommunfullmäktige att besluta om att avgiftsbelägga parkering i staden även för den som har särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Ärendet är då uppe för andra gången.

HSO Stockholms stad anser att bilen här är ett hjälpmedel som kompenserar individen för en funktionsnedsättning och att den som måste använda bilen för att kunna förflytta sig därför inte ska drabbas av särskilda avgifter. Den samlade funktionshindersrörelsen i Stockholms stad – DHR, HSO samt SRF – har med kraft tagit avstånd mot förslaget då det innebär en form av diskriminering.

Vi uppmanar alla som är emot denna avgiftsbeläggning att komma till Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1, måndagen den 27 juni runt kl 15.30 och protestera mot förslaget.