Måndagen den 3 mars hade vi ett medlemsmöte för att diskutera vårt kommande intressepolitiska program. Vi är inne i en process att ta fram detta program och är ni intresserade att veta mer så kontakta ombudsman Emanuel Mörk.

Vi har skickat ut inbjudningar till de utbildningar som ska arrangeras för ledamöter i råden för funktionshinderfrågor. Inbjudan och anmälningsblankett hittas här.