Myndigheten för delaktighet (MFD) berättar i sitt senaste nyhetsbrev om vårens arbete i samband med corona och covid -19. Man har genom bland annat enkäter till funktionshindersorganisationer kartlagt vilka grupper som riskerar att inte få viktig samhällsinformation om smittspridningen av covid -19 och har förslag på hur detta kan förbättras.

Gör information om corona tillgänglig för fler

Man har också tagit fram en checklista som stöd för hur digitala möten kan göras så tillgängliga som möjligt.

Checklista för tillgängliga digitala möten

Här finns MFD:s samlade information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning