Den 20 oktober presenterades majoritetens nya borgarråd. Här är listan:

Socialdemokraterna: Karin Wanngård, finansborgarråd. Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd. Emilia Bjuggren, arbetsmarknads- och idrottsborgarråd. Olle Burell, skolborgarråd.

Miljöpartiet: Daniel Helldén, Trafikborgarråd. Åsa Lindhagen, Socialborgarråd. Katarina Luhr, miljöborgarråd.

Vänsterpartiet: Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd. Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd.

Feministiskt Initiativ: Sissela Nordling Blanco, blir majoritetens ansvarige för MR-frågor. (Dock inte borgarråd)

De presenterade innan utnämningarna en gemensam plattform där det fanns ett eget stycke med fokus på funktionshinderfrågor som hette En tillgänglig stad för alla.
Sammanfattningsvis skriver man som här om funktionshinderfrågorna:

– Alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha rätt till full delaktighet.
– Funktionshindret ligger inte på en enskild person, utan beror på hur samhället ser ut.
– Stödet utformat utifrån en grund i antidiskriminering och jämlikhet.
– Det ska leda till ökad självständighet, delaktighet, inflytande och bättre levnadsvillkor.
– De vill att staden ska anställa fler personer med funktionsnedsättning.
– Riktade satsningar vad gäller idrott för personer med funktionsnedsättning.