På årsmötet den 18 april valdes OCD-föreningen i Stockholm som ny medlem i HSO Stockholms stad.

OCD är en förkortning för det engelska uttrycket ”obsessive-compulsive-disorder” som betyder ”tvångstanke-tvångshandlings-sjukdom”.

Det innebär att vi nu är 31 föreningar i samverkan.

Övrigt från årsmötet publiceras då protokollet är justerat.