Regeringen ger Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att genomföra en konsekvensutredning för EU-kommissionens förslag till direktiv vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster. Analys ska göras av vilka åtaganden och ekonomiska konsekvenser som direktivet kan innebära för stat, kommun samt privata aktörer i Sverige. Läs mer här

Magnus Larsson blir ny generaldirektör på Myndigheten för tillgängliga medier. Läs mer här

Kulturdepartementet har gett generaldirektör Gunnar Larsson i uppdrag att utreda hur statliga bidrag till det civila samhällets organisationer kan bli mer långsiktiga, förutsebara och enhetliga. Läs mer här