Vårt senaste nyhetsbrev är nu utskickat till våra medlemsföreningar samt ledamöterna i stadens funktionshinderråd. Ni hittar det här.