Årets första nyhetsbrev har nu skickats ut till våra medlemsföreningar och samtliga ledamöter i stadens råd för funktionshinderfrågor. Ni hittar det här (PDF, 291 kB)