Höstens första nyhetsbrev sänds nu digitalt till våra medlemsföreningar och samtliga ledamöter i stadens råd för funktionshinderfrågor.

Ni hittar det här (PDF, 1 MB)