Här presenterar vi nyhetsbrevet och en sammanställning av stadens budget ur ett funktionshinderperspektiv av borgarrådssekreterare Markus Nyman (KD).

Nyhetsbrev

Stadens budget ur ett funktionshinderperspektiv