Utbildningar

Stockholms stad ordnar löpande olika utbildningar för ledamöterna i råden för funktionshindersfrågor.

2019

26 november: Funktionshindersombudsmannen har bjudit in ledamöterna för att informera om

  • resultatet av den översyn av fh-råden som staden just nu genomför samt
  • stadens budget för 2020 ur ett funktionshindersperspektiv.

2 april: Funktionshindersombudsmannen har bjudit in samtliga rådsledamöter till en introduktion i och med den nya mandatperioden.

Inbjudan (pdf, 135 kB)

Presentation (pptx, 11 MB)

Stödmaterial VP-aktiviteter (pdf, 743 kB)

Länk till delaktighetsprogrammet

Länk till övriga styrdokument

2018

15 oktober: Stockholms stads funktionshindersombudsman bjuder tillsammans med HSO in alla ledamöter i stadens funktionshindersråd till en tematräff om arbetet med Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023.

2017
16 november: funktionshindersombudsmannen Pia Ehnhage redogjorde för arbetet med revideringen av stadens program för delaktighet samt övrigt aktuellt från stadens funktionshinderpolitiska arbete bl.a. budgeten för 2018. Efter paus presenterade Lina Pastorek vad Myndigheten för delaktighet (MFD) gör och hur den nya funktionshinderpolitiken kan bedrivas ur kommunalt perspektiv
Pia Ehnhages presentation
Lina Pastoreks presentation

2016

27 september: temakväll om kognitiv tillgänglighet samt aktuell information från staden
Begripsams presentation, Kognitiv tillgänglighet och universell utformning (pdf, 2 MB)
FOs presentation (pdf, 350 kB)

Den 7 mars arrangerade vi tillsammans med staden en temakväll om aktuella funktionshinderspolitiska frågor för stadens ledamöter i råden för funktionshindersfrågor. Bland annat informerade strateg Jennifer Bolin om arbetet på kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling om stadens arbete med jämställdhetsfrågor. Funktionshindersombudsmannen (FO) informerade om stadens nya upphandlingspolicy samt utvärderingen och revideringen av stadens delaktighetsprogram.
Material från kvällen: Jennifer Bolins presentation (PDF, 458 kB), Riitta-Leena Karlssons (FO) presentation (PDF, 467 kB), stadens nya program för upphandling (PDF, 149 kB)