Utbildningar

Stockholms stad ordnar löpande olika utbildningar för ledamöterna i råden för funktionshindersfrågor (fh-råden).

2022

1 december: informationsträff i World Trade Centre
Stockholms stad bjuder in ledamöterna i funktionshindersråden till en informationsträff om bland annat organisation och arbetssätt för fh-råden samt stadens budget 2023 ur ett funktionshindersperspektiv.
Inbjudan

27 april: informationsträff i World Trade Center
Stockholms stad bjöd in ledamöterna i funktionshindersråden till en informationsträff  om funktionshindersombudsmannens rapport 2021, översynen och förslag till ny organisation och arbetssätt för stadens fh-råd samt tillgänglighet vid val.
Inbjudan
Presentation – FO och SLK
Presentation – valnämndens kansli
Rapportering från organisationerna

2021

23 november: webbinarium
Stockholms stad bjöd in ledamöterna i funktionshindersråden till ett webbinarium med information om stadens budgetmodell och budget 2022.
Inbjudan
Presentation – Budget 2022 ur ett funktionshindersperspektiv
Presentation – Stockholms stads styrning

2020

9 december: webbinarium 2
Stockholms stad bjöd in till webbinarium angående den pågående översynen av stadens råd för funktionshindersfrågor.
Inbjudan och mer information
Astrid Thornbergs presentation
Veronica Carstorp Wolgast presentation

3 december: webbinarium 1
Stockholms stad bjöd in till webbinarium med information om coronaläget i staden, funktionshindersombudsmannens årsrapport 2019 och stadens budget 2021 ur ett funktionshindersperspektiv.
Inbjudan och mer information
Veronica Carstorp Wolgast presentation
Pia Ehnhages presentation

2019

26 november: funktionshindersombudsmannen har bjudit in ledamöterna för att informera om resultatet av den översyn av fh-råden som staden just nu genomför samt stadens budget för 2020 ur ett funktionshindersperspektiv.

2 april: funktionshindersombudsmannen har bjudit in samtliga rådsledamöter till en introduktion i och med den nya mandatperioden.
Inbjudan (pdf, 135 kB)
Presentation (pptx, 11 MB)
Stödmaterial VP-aktiviteter (pdf, 743 kB)
Länk till delaktighetsprogrammet
Länk till övriga styrdokument

2018

15 oktober: Stockholms stads funktionshindersombudsman bjöd tillsammans med oss in alla ledamöter i stadens funktionshindersråd till en tematräff om arbetet med det nya programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

2017
16 november: funktionshindersombudsmannen Pia Ehnhage redogjorde för arbetet med revideringen av stadens program för delaktighet samt övrigt aktuellt från stadens funktionshinderspolitiska arbete bl.a. budgeten för 2018. Efter paus presenterade Lina Pastorek vad Myndigheten för delaktighet (MFD) gör och hur den nya funktionshinderspolitiken kan bedrivas ur kommunalt perspektiv
Pia Ehnhages presentation
Lina Pastoreks presentation

2016

27 september: temakväll om kognitiv tillgänglighet samt aktuell information från staden
Begripsams presentation, Kognitiv tillgänglighet och universell utformning (pdf, 2 MB)
FOs presentation (pdf, 350 kB)

Den 7 mars arrangerade vi tillsammans med staden en temakväll om aktuella funktionshinderspolitiska frågor för stadens ledamöter i råden för funktionshindersfrågor. Bland annat informerade strateg Jennifer Bolin om arbetet på kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling om stadens arbete med jämställdhetsfrågor. Funktionshindersombudsmannen informerade om stadens nya upphandlingspolicy samt utvärderingen och revideringen av stadens delaktighetsprogram.
Material från kvällen: Jennifer Bolins presentation (PDF, 458 kB), Riitta-Leena Karlssons (FO) presentation (PDF, 467 kB), stadens nya program för upphandling (PDF, 149 kB)