I maj hade vi en politikerutfrågning där våra medlemsföreningar fick ställa frågor till representanter i stadshuset. Utfrågningen var välbesökt och ägde rum i ABF-huset. Alla partier i fullmäktige var representerade. Deltagande politiker var Marie Ljungberg Schött (Moderaterna), Kaj Nordquist (Socialdemokraterna), Stefan Nilsson (Miljöpartiet), Maria Johansson (Folkpartiet), Christina Linderholm (Centerpartiet), Ann Margrete Livh (Vänsterpartiet) och Ewa Samuelsson (Kristdemokraterna).

Frågan om arbete diskuterades flitigt och man vill från alla partier se fler personer med funktionsnedsättning i arbete. Bland annat lyftes Jobbtorg resurs fram som en viktig funktion för att hjälpa personer att få arbete. Även de olika projekt som staden har togs upp (ni kan läsa mer om dem här). Partierna var överens om att detta är en viktig fråga.

Något som HSO tagit upp länge med staden är att man inte ska ta ut hyra för gemensamhetsutrymmen i särskilda bostäder. Detta är något som leder till höga hyror för personer som har låga inkomster. Vänsterpartiet och Miljöpartiet var tydliga med att de inte vill ta ut hyror för gemensamhetsutrymmen, Vänsterpartiet har tagit hänsyn till detta i sitt budgetförslag. Marie Ljungberg Schött (M) menade att man behöver ha en dialog om detta efter valet. Hon tog upp att det ibland kan vara svårt att urskilja vad som är gemensamhetsutrymmen och vad som är personalutrymmen. Det senare får kommunen inte ta betalt för.

Vår medlemsförening FHDBF driver att alla barn ska få möjlighet att lära sig teckenspråk i grundskolan (skriv på ett upprop här). De tog upp denna fråga. Politikerna var först försiktigt positiva men när FHDBF förtydligade att det ska finnas som ett tillval likt andra språk var man mycket positiv till förslaget.

Miljöpartiets Stefan Nilsson tog upp att det behövs en central funktion som ser över tillgängligheten för att det ska få bättre genomslag i staden. Ewa Samuelsson (KD) som är biträdande borgarråd och har haft ett särskilt ansvar för funktionshinderfrågor menade att det faktiskt hänt saker under mandatperioden. Om man ser till budgeten är det fler uppdrag med funktionshinder – och tillgänglighetsfokus nu än det varit tidigare. Inte minst har delaktighetsprogrammets målsättningar blivit tydliga i budget.

Sammantaget var det intressanta diskussioner som spände över ett flertal områden och den avslutades med att politikerna fick en burk HSO-honung som kan ses nedan. Rubriken är: ”Funktionshinder är ingen bifråga”

bifraga