En positiv nyhet för badsugna. I juni invigde Anders Göransson (S) ordförande i Södermalms stadsdelsnämnd och Rickard Friberg ordförande i Södermalms råd för funktionshinderfrågor den nya rampen vid Tanto strandbad. Rampen gör att personer med begränsad rörelseförmåga kan bada där. Läs om invigningen här.