Lagen som verktyg – ett projekt som verktyg drivs av Independent Living institute med stöd från Arvsfonden år 2016 till 2019 – har nu samlat och sammanfattat den rättspraxis som tills idag finns när det gäller diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Det gäller främst diskrimineringsformerna direkt och indirekt diskriminering samt bristande tillgänglighet.

Läs mer på deras webb

Information om projektet