Margot Wallström, utrikesminister (S) och Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokrati- minister (MP) skriver på DN-debatt att regeringen avser att införa en MR-institution som ska ligga under någon av riksdagens myndigheter.

Det har länge påpekats att det behövs en oberoende myndighet som följer upp hur Sverige arbetar med mänskliga rättigheter. Bland annat har FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning gett en sådan rekommendation.

Förutom att granska hur Sverige efterföljer FN-konventionerna bör en nationell MR-institution offentligt uppmärksamma regeringen och riksdagen på situationer där de mänskliga rättigheterna kränks samt utarbeta yttranden om hur lagar eller lagförslag stämmer överens med de mänskliga rättigheterna.

Ni kan läsa hela artikeln här.