Vi har svarat på remissen om Gångplan Stockholm, läs mer om planerna här. Vi är positiva till att Stockholm stad satsar på att göra staden mer gångvänlig. Vi saknar dock tydliga skrivningar om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ni kan ladda ner vårt remissvar här.