HSO Stockholms stad har skickat en skrivelse till staden angående utformningen av MR-rådet. I skrivelsen menar vi bland annat att funktionshinderrörelsen med dess kompetens ska få representation i rådet. Skrivelsen hittar ni här.