SRF har skrivit ett pressmeddelande om utvecklingen mot mer restriktiva bedömningar vad gäller ledsagning. SRF berättar exempelvis hur en medlem fått neddragen ledsagning från 20 timmar till 4 timmar per månad. Läs pressmeddelandet här. (PDF, 92 kB)