SRF har skrivit till staden om vem som har det övergripande ansvaret för tillgänglighets- och funktionshinderfrågor. De har fått svaret att det övergripande ansvaret ligger på socialborgarrådet Åsa Lindhagen. Ni kan läsa SRF:s skrivelse här.