Funktionshinderombudsman Riitta-Leena Karlsson har gjort en sammanställning över funktionshinderaspekter i budgeten för 2015, de kan laddas ner här.