Rätten till medföljare har funnits sedan 2000, men utvecklingen i rättspraxis under de senaste åren har lett till att stödet har inskränkts. Nu skärper Stockholms stad riktlinjerna och gör mer än vad som är praxis.

Staden ändrar även reglerna för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning. Syftet med bidraget är att ge ekonomisk kompensation till personer med bostadskostnader som till följd av en funktionsnedsättning är högre än vad de annars skulle behöva vara.

I båda ärendena har kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor lämnat remissyttranden som beaktats. Läs hela artikeln på DN:s webb