DHR Stockholmsföreningen ger i senaste utgåvan av Nollåttan (nr 1/2016) bakgrund och sin syn på förslaget till ny parkeringsstrategi för Stockholm.

På sidorna 6-7 kan du läsa hela artikeln.