Vår medlemsförening Föreningen för Hörselskadade och Döva Barn med Familjer, FHDBF, har nu ett upprop uppe som kan skrivas under på webben. De vill att alla barn i grundskolan ska få lära sig grundläggande teckenspråk.

Uppropet hittas här