Vi har ställt frågor angående insatsen kontaktperson, om teckenspråk i skolan samt gemensamhetsutrymmen i särskilda boenden enligt LSS. Läs frågorna här.