Till våra medlemsföreningar har vi skickat ut ett upprop från vår valberedning. Ni kan ladda ner brevet här.