Start2019-10-27T18:05:50+01:00

Start

Välkommen till Funktionsrätt Stockholms stad

Funktionsrätt Stockholms stad – successivt namnändrat från Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) hösten 2019 – är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för funktionshindersföreningar verksamma inom staden.

Vi verkar främst för att stärka våra medlemsföreningars arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet genom att bevaka och driva gemensamma intressepolitiska frågor.

Från årsmötet 2018 representerar vi 32 föreningar med sammanlagt drygt
30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar.

 

Nyheter