Start2023-05-10T20:13:32+02:00

Välkommen till Funktionsrätt Stockholms stad

Funktionsrätt Stockholms stad – under 2019 namnändrat från Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) – är en religiöst och politiskt obunden paraplyorganisation för funktionshindersföreningar verksamma inom staden.

Vi verkar främst för att stärka våra medlemsföreningars arbete för mänskliga rättigheter, full delaktighet och jämlikhet genom att bevaka och driva gemensamma intressepolitiska frågor.

Från årsmötet i april 2023 representerar vi 32 föreningar med sammanlagt drygt
30 000 enskilda medlemmar inom ett brett spektrum av funktionsnedsättningar.

Det nya begreppet funktionsrätt, som introducerades av Funktionsrätt Sverige 2017, för in en dimension av individuella rättigheter i den funktionshinderspolitiska samhällsdebatten. Begreppet flyttar fokus från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett samhälle utformat för alla oavsett funktionsförmåga.

Nyheter

Till toppen