Projektet Våra röster ska höras

Funktionsrätt Stockholms stad driver, i samarbete med Begripsam och HandikappHistoriska Föreningen, projektet ”Våra röster ska höras”. Projektet pågår under 2023-2025 och finansieras av Allmänna arvsfonden. 

I projektet ska vi synliggöra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och stärka våra rättigheter, genom att samla in och publicera berättelser på olika teman. Berättelserna kommer att publiceras digitalt och vissa kommer att väljas ut och ingå i en tryckt antologi.

Vi ska utveckla ett digitalt verktyg och en metod så att man oavsett vana och sätt att uttrycka sig ska kunna dela med sig av sina erfarenheter. Du ska kunna skicka in din berättelse på valfritt sätt, exempelvis som en text, en videoinspelning eller teckningar.

Vi kommer anordna olika aktiviteter, där du kan få tips och inspiration för att bli en berättare. Du kan även få hjälp med att utveckla din berättelse. 

Vi vill förändra framtiden och se till att fler röster finns med i historieskrivningen. 

Bli en berättare!

Temat för vår första insamling är:
Att leva i Stockholm med funktionsnedsättning under Covid-19.

Välkommen med din berättelse!

Du kan skicka in en text, en video- eller ljudinspelning, teckningar eller foton. 
Du kan även bli intervjuad. Du kan vara anonym. 

Inspirationsfrågor:

Vad är ditt starkaste minne från pandemin?

Hur påverkades och förändrades din vardag?

När blev du arg? Rädd? Glad? Upplevde du vanmakt?

Vad tycker du att människor borde få veta om hur just din situation var under pandemin?

Fick du det stöd du behövde under pandemin? Fanns det något du saknade?

Lärde du dig något nytt? Om dig själv, om andra, om samhället? Eller om hur något fungerar?

Finns det någon förändring du gjorde under pandemin som du har fortsatt med?


Kontakta vår projektledare Marian Bergroth:

e-post: marian.bergroth@funktionsrattstockholm.se

mobil: 073-089 94 46


Sprid gärna den här informationen till alla som kan vara intresserade!

Följ oss på vår Facebook-sida. 


Länkar till våra samarbetspartners: 

Begripsam

Handikapphistoriska föreningen

Projektet ”Våra röster ska höras” finansieras av Allmänna arvsfonden.

Logotype för Allmänna Arvsfonden