Om oss

Först i undermenyn finns en sida med förteckning över och kontaktuppgifter till våra 32 medlemsföreningar.

För aktuella och prioriterade gemensamma frågor – se Intressepolitik.

Vår organisation presenteras i undermenyn: styrelse, kansli, revisorer och valberedning.

Vi har även Stockholm stads uppdrag att samordna nomineringarna till stadens råd för funktionshindersfrågor – se Funktionshindersråden (huvudmenyn).

Våra stadgar