Om oss

Förteckning över och kontaktuppgifter till våra 31 medlemsföreningar – se undermenyn.

För aktuella gemensamma frågor – se Intressepolitik

Vår organisation presenteras i undermenyn: styrelse, kansli, revisorer och valberedning.

Vi har även Stockholm stads uppdrag att samordna nomineringarna till stadens råd för funktionshindersfrågor – se Funktionshindersråden.

Våra stadgar