2024

28 maj: Inspirationskväll om artificiell intelligens, AI

Under kvällen vill vi både inspirera och lära ut hur du kan använda AI både privat och i jobbet samt hur du kommer igång. Vi visar ChatGTP plus några andra AI-verktyg som är gratis och enkla. Du behöver inte några förkunskaper.

Tid: 18.00–19.30. Drop-in för fika med smörgås från 17.30, Sankt Göransgatan 82, bv.
Föreläsare: Karin Forsell, Begripsam
Arrangör: Funktionsrätt Stockholms stads projekt ”Våra röster ska höras”.
Information om anmälan och tillgänglighet finns i inbjudan.
Inbjudan

21 maj: Forum: Funktionsrätt Så funkar skolan!

Äntligen dags för rapportsläpp!

Den 21 maj är ni hjärtligt välkomna när vi släpper vår rapport Så funkar skolan! och samtalar med bland andra skolborgarrådet Emilia Bjuggren.

Vi har tillsammans med Begripsam kartlagt hur situationen ser ut för elever med funktionsnedsättning i Stockholms stad. I samband med att vi släpper rapporten Så funkar skolan! bjuder vi in till panelsamtal med Stockholm stads skolborgarråd Emilia Bjuggren, forskare Stefan Johansson och representanter från funktionshinderrörelsen.

Tid: Tisdagen den 21 maj klockan 18.00-19:30

Plats: Sankt Göransgatan 82

Anmälan per mail: kansli@funktionsrattstockholm.se

Anmälan per telefon:  073-808 57 79

Facebook: Forum: Funktionsrätt – Så funkar skolan!

20 maj: Nätverksträff för dig som sitter i ett kommunalt funktionsrättsråd eller skulle vilja göra det

Under kvällen kommer en kort dragning göras av Funktionsrätt Stockholms läns rapport ”Från digitalt utanförskap till digitalt innanförskap” med efterföljande samtal. Se inbjudan för mer information.
Inbjudan nätverk kommunråd

13 maj: Informationsträff för ledamöter i stadens råd för funktionshindersfrågor

Stockholms stad bjuder in ledamöterna i funktionshindersråden till en informationskväll med följande programpunkter:

  • Program för tillgänglighet och delaktighet 2024-2029 och tillämpningsanvisningar
  • Information om tillgängligheten vid EU-valet
  • Vägledningen för råden

Inbjudan

24 april: Årsmöte

Mötet behandlade bland annat följande: årsredovisningen för 2023 godkändes, verksamhetsplan och budget för år 2025 antogs, Lena Huss efterträdde Anna Quarnström som avböjt omval som ny ordförande, övriga i styrelsen och förtroendevalda fick förnyat förtroende.
Jan Jönsson (L), oppositionsborgarråd i Stockholms stad, var mötesordförande.
Protokoll Årsmöte 2024 med röstlängd
Protokoll Årsmöte utan röstlängd
Röstlängd Årsmöte 2024

30 januari: Ordförandemöte

Vi inleder verksamhetsåret 2024 med ett digitalt ordförandemöte där vi tillsammans diskuterar och ringar in vad som är mest angeläget att driva under året.
Kallelse

2023

30 november: Forum: Funktionsrätt

Prövas våra demokratiska rättigheter i oroliga tider?

I våras deltog Stockholms stads socialborgarråd Alexander Ojanne (S) och oppositionsborgarråd Jan Jönsson (L) i ett samtal om funktionsrätt och demokratiska rättigheter i en tid när ekonomiska prioriteringar står på agendan. Nu följer vi upp det med att låta politikerna mötas igen!

Ledsagare bokar du själv. Om du är i behov av skriv- eller teckenspråkstolk, hör av dig till kansli@funktionsrattstockholm.se eller på telefon 073-808 57 79.

https://beta.biblioteket.stockholm.se/evenemang/forum-funktionsratt-1

26, 29 och 30 november: Digitala samtal om pandemierfarenheter 

Projektet ”Våra röster ska höras” samlar under 2023 in erfarenheter från personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, som bodde i Stockholm under covid-19-pandemin. Vi vill lyfta fram fler och okända erfarenheter till Stockholms politiker. Hur påverkades du? Vad behöver samhället tänka på nästa gång det blir en pandemi? Kom och dela dina erfarenheter med oss! Vi ses på Zoom. Vi använder samtalet för att göra en rapport och för att sätta anonyma citat på vår hemsida.

Inbjudan Digitala samtal om covid-19-pandemin

OBS – INSTÄLLT! 22 november: Så funkar skolan – en rapport 

Under hösten har vi undersökt hur elever med funktionsnedsättning i Stockholms kommun har det i skolan. Detta har vi gjort genom en enkät som tagits fram i samarbete med forskare från Begripsam. Nu vill vi dela resultatet från enkäten! Vår rapport Så funkar skolan – en rapport kommer att presenteras i våra lokaler på Sankt Göransgatan 82 med efterföljande panelsamtal med spännande gäster. OBS! Tillfället den 22 november kommer tyvärr skjutas upp till våren och vi återkommer med ny inbjudan!

15 november: Informationsträff för ledamöter i råd för funktionshinderfrågor

Program: Budget ur ett funktionshinderperspektiv, stadens styrning och uppföljning, indikatorer och aktiviteter, Förslag program för tillgänglighet och delaktighet.
Dokumentation finns under Funktionshindersråden/Utbildningar.

Inbjudan

24 oktober: En kväll om AI och skrivande

Går det att skriva en debattartikel på bara en minut? Eller att blixtsnabbt sammanfatta en lång och svår text? Ja, med hjälp av AI-verktyg.  AI är ett fantastiskt hjälpmedel för att jobba med texter. Nu kan i princip alla, oavsett förmåga, bli bra skribenter. Och det är enkelt!

Marian och Karin från projektet ”Våra röster ska höras” visar och inspirerar dig att komma igång med AI-verktygen. Inga förkunskaper behövs. Bara din nyfikenhet!
Inbjudan En kväll om AI och skrivande, 24 oktober

19 oktober: Ordförandemöte

Medlemsföreningarnas ordförande och vice ordförande är inbjudna till en digital träff via Zoom. På programmet: uppdatering och rapportering från medlemsföreningarna, resultatet av skolenkäten samt revideringen av stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

12 oktober: Seminarium om digitalt utanförskap

Kontinuerligt undersöks det hur människor använder internet, datorer, telefoner och surfplattor. Men de flesta undersökningar visar nästan inget om hur det är för personer med olika funktionsnedsättningar.

Stefan Johansson, VD för Begripsam och teknologie doktor i kognitiv tillgänglighet, berättade om deras undersökning SMFOI, Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Undersökningen är världens största enkätundersökning om digital tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Inbjudan Digitalt utanförskap med Begripsam

28 september: Möte för rådens ordförande och vice ordförande

Funktionshinderrörelsens nybildade nomineringskommitté välkomnade ordförande och vice ordförande i funktionshinderråden till diskussion och erfarenhetsutbyte om rådens nya arbetssätt samt sammanslagningarna i stadsdelsnämndernas råd. Stadens funktionshindersombudsman berättade om förändringarna, de nya instruktionerna och den nya vägledning som man tagit fram för denna mandatperiod.

25 maj: Säsongsavslutning för ”Våra röster ska höras”

Vad har hänt i projektet ”Våra röster ska höras” under våren? Välkommen på en kväll där vi visar en del av vad vi har gjort. Kom och tyck till om vad vi ska göra framöver! Vi visar och berättar om ett digitalt formulär med inspirationsfrågor för att dela med sig av erfarenheter från covid-19-pandemin och en prototyp för en digital tjänst för att samla in erfarenheter.
Inbjudan säsongsavslutning Våra röster ska höras

19 april: Årsmöte

Mötet behandlade bland annat följande: årsredovisningen för 2022 godkändes, verksamhetsplan och budget för år 2024 antogs, sittande styrelse och övriga förtroendevalda fick förnyat förtroende. Unga med synnedsättning Stockholm valdes in som ny medlem vilket innebär att vi nu representerar 32 föreningar.
Årsmötesprotokoll inskannat med underskrifter och röstlängd
Protokollet i PDF
Röstlängden i PDF

4 april: Författarkväll med Annika Taesler

För att starta igång skrivar- och berättarlusten arrangerade projektet ”Våra röster ska höras” en inspirerande kväll med journalisten Annika Taesler, aktuell med den uppmärksammade boken ”Krymplingskortet”.
Inbjudan Annika Taesler om Krymplingskortet

27 mars: Forum: Funktionsrätt

Stockholms stads socialborgarråd Alexander Ojanne och oppositionsborgarråd Jan Jönsson medverkade i ett samtal om funktionsrätt och om demokratiska rättigheter i en tid när ekonomiska prioriteringar står på agendan.
Inbjudan politikersamtal (word)
Inbjudan politikersamtal (PDF)

20 mars: Introduktion för ledamöterna i stadens funktionshindersråd

Funktionshindersombudsmannen bjöd in samtliga rådsledamöter till en introduktion i och med den nya mandatperioden 2023-2026.
Dokumentation finns under Funktionshindersråden/Utbildningar.

22 februari: Skolmöte

Vi bjöd in våra medlemsföreningar till en arbetsgrupp som bland annat kommer att ta fram en tillgänglig enkät om hur elever med funktionsnedsättning och anhöriga bosatta i Stockholms stad upplever sin skolsituation.
Ett uppföljande möte hölls den 7 mars.
Inbjudan skolmöte (word)
Inbjudan skolmöte (PDF)

2022

7 december: glöggmingel

Våra medlemsföreningar, samarbetspartners och vänner bjöds in för att fira det beviljade arvsfondsprojekt ”Våra röster ska höras”, som vi driver tillsammans med Begripsam och Handikapphistoriska Föreningen. Vi presenterade även vår senaste rapport ”Insatser inom socialpsykiatrin i Stockholms stad”.

1 december: informationsträff för ledamöterna i funktionshindersråden

Stockholms stads funktionshindersombudsman (FO) bjöd in ledamöterna i råden för funktionshindersfrågor till en informationsträff om bland annat organisation och arbetssätt för råden samt stadens budget 2023 ur ett funktionshindersperspektiv.
Presentation Temakväll, FO och stadsledningskontoret SLK
Presentation i text FO och SLK
Presentation Funktionsrätt Stockholms stad, R. Friberg

28 september: ordförandemöte

Medlemsföreningarnas ordförande och vice ordförande träffades digitalt via Zoom för att diskutera frågor av principiell karaktär inför yttrandet på remissen om funktionshindersråden.

6 september: valdebatt

Inför valet bjöd vi in de politiska partierna i Stockholms stadshus till en debatt om dagens och framtidens funktionshinderspolitik. Debatten ägde rum i Kulturhusets Foajé 3 och alla intresserade var välkomna.

18 augusti: medlemsmöte

Remissen om översynen av funktionshindersråden inkom under sommaren. Den vidarebefordrades till våra medlemsföreningar, som bjöds in till ett digitalt möte om remissen inför besvarandet. De handlingar som erhållits i ärendet finns under fliken Funktionshindersråden.
Minnesanteckningar

27 april: informationsträff för rådsledamöter

Stockholms stad bjöd in ledamöterna i funktionshindersråden till en temakväll om funktionshindersombudsmannens (FO) rapport 2021 och hur staden arbetar med att tillgängliggöra kommande val.
Presentation FO och stadsledningskontoret SLK
Presentation Valnämndens kansli
Rapportering från organisationerna

4 april: årsmöte

Under årsmötet behandlades följande: årsredovisningen för 2021 godkändes och revisionsberättelsen presenterades; verksamhetsplan och budget för år 2023 antogs; styrelsen fick förnyat förtroende och förstärktes med en ledamot från Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU).
Protokoll

16 mars: inför kommunalvalet 2022

Medlemsföreningarna bjöds in till ett temamöte om vilka frågor som är viktigast att driva inför valet.
Minnesanteckningar

2021

8 december: valdebatt och seminarium

Valsäsongen inleddes med fokus på barn och unga med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa med ett seminarium i ABF-huset – av unga, för unga och om unga.
Först gavs en introduktion i ämnet hur man överlever som ung funkis idag som följdes av en valdebatt med politiker från samtliga partier och nivåer.

1 och 15 december: digital utbildning i tillgängliga enkäter

Medlemsföreningarnas förtroendevalda och personal välkomnades till en digital utbildning i hur man gör tillgängliga enkäter. Kursledare var Stefan Johansson, VD för Begripsam och teknologie doktor i kognitiv tillgänglighet.
Inbjudan

23 november: webbinarium

Stockholms stad bjöd in ledamöterna i funktionshindersråden till ett webbinarium med information om stadens budgetmodell och budget 2022.
Presentation Budget 2022 ur ett funktionshindersperspektiv
Presentation Stockholms stads styrning

18 november: ordförandemöte

Medlemsföreningarnas ordförande och vice ordförande möttes digitalt via Zoom för att diskutera Stockholms stads kommande budget och intressepolitiska frågor framöver.
Minnesanteckningar

15 juni: ordförandemöte

Medlemsföreningarnas ordförande och vice ordförande träffades digitalt via Zoom för att diskutera stadens utredning av funktionshindersråden.
Minnesanteckningar

27 maj: medlemsmöte

Digitalt möte för medlemsföreningarna för att diskutera stadens remiss om förslag till nya arbetsformer och organisation för funktionshindersråden.

22 april: årsmöte

Ombuden deltog digitalt via Zoom och bl.a. följande behandlades: årsredovisningen för 2020 godkändes och revisionsberättelsen presenterades; verksamhetsplan och budget för år 2022 antogs; styrelsen fick förnyat förtroende; Stockholmsföreningen Cystisk Fibros valde att lämna paraplyorganisationen och vi representerar alltså nu 31 medlemsföreningar.
Protokoll

2020

15 december: ordförandemöte

Digitalt möte för medlemsföreningars ordförande och vice ordförande för att diskutera aktuella frågor.
Protokoll

9 december: webbinarium 2

Stockholms stad bjöd in till ett webbinarium angående den pågående översynen av stadens råd för funktionshindersfrågor.
Astrid Thornbergs presentation
Veronica Carstorp Wolgast presentation

3 december: webbinarium 1

Webbinarium med information om coronaläget i staden, funktionshindersombudsmannens årsrapport 2019 och stadens budget 2021 ur ett funktionshindersperspektiv.
Veronica Carstorp Wolgast presentation
Pia Ehnhages presentation

13 oktober: årsmöte

På årsmötet – ombud och övriga deltog fysiskt, digitalt via Zoom eller per telefon – valdes Unga Hörselskadade i Stockholms stad in som ny medlem, och samtidigt anmäldes att Mun- och Halscancerföreningen i Stockholms län hade begärt utträde. Styrelsen fick två nya ledamöter: Leonore Nyström, Huvudvärksföreningen Stockholm, och Malin Tjernell Prioset, FUB Stockholm.
Protokoll

21 april: årsmöte (flyttat till 13 oktober, se ovan)

Med anledning av coronapandemin har styrelsen beslutat att flytta fram årsmötet till hösten.

2019

10 december: ordförandemöte

Höstens möte för medlemsföreningarnas ordförande och vice ordförande.
Minnesanteckningar

11 november: lansering av vårt nya namn

Årsmötet beslutade i april om namnbyte till Funktionsrätt Stockholms stad. För att manifestera detta bjöd vi in till en kväll med föreläsare och panelsamtal.
Anna Vogels presentation (PowerPoint)
Margareta Perssons presentation (PDF)
En film från kvällen (med undertext) finns nu upplagd på vår nya YouTube-kanal Funktionsrätt Stockholm. Se mer under nyheter.

17 oktober: medlemsmöte

Uppföljning av mötet i juni med anledning av den översyn av funktionshindersråden som Stockholms stad har påbörjat.
Minnesanteckningar

13 juni: medlemsmöte

Inför stadens översyn av funktionshindersråden bjöd vi in till ett möte för att få medlemsföreningarnas och deras rådsrepresentanters synpunkter. Funktionshindersombudsmannen Pia Ehnhage och Veronica Wolgast, stadsledningskontoret, medverkade och redogjorde för bakgrund och syfte.
Pia Ehnhages och Veronica Wolgast presentation

9 april: årsmöte

På årsmötet fick vi bl.a. en delvis ny styrelse under ledning av Anna Quarnström, Hörselskadades förening i Stockholm. Mötet tog även beslut i namnfrågan vilket innebär att vi successivt under året antar namnet Funktionsrätt Stockholms stad.
Protokoll

2018

5 november: ordförandemöte

Höstens möte för våra medlemsföreningars ordförande och vice ordförande.
Minnesanteckningar

15 oktober: tematräff om stadens reviderade delaktighetsprogram

Tillsammans med Stockholms stads funktionshindersombudsman (FO) bjöd vi in ledamöterna i stadens funktionshindersråd till en tematräff om arbetet med Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023.
FO:s presentation

21 augusti: politikerträff

Inför valet ville vi följa upp vad stadens politiker har genomfört och vad de planerar att göra inom funktionshindersområdet kommande mandatperiod. Samtalet i ABF-huset fokuserade på följande frågor: stadens reviderade delaktighetsprogram, utbildning/skola, arbetsmarknad, tillgänglighet samt bidragen till organisationerna.
Moderator var Tobias Smedberg, Agenda PR. I samarbete med HRF Stockholm.
Samtalet spelades in, med teckenspråkstolkning och skrivtolkning/undertext, och finns att se på YouTube.

IMG_9686_3
Foto: Anne Sjökvist, HRF Stockholm

29 maj: skolseminarium

I höstas beställde vi en rapport från konsultföretaget Ramböll för att se över hur Stockholms stad säkerställer en likvärdig utbildning för elever med en funktionsnedsättning. Kvällen inleddes med en presentation av rapporten och den enkät som sändes till våra medlemsföreningar. Därefter hölls ett panelsamtal med företrädare för staden om hur situationen för elever med funktionsnedsättning kan förbättras. Rapporten i sin helhet (3 MB)
I panelen deltog politiker från främst utbildningsnämnden samt två av stadens ombudsmän – BO och FO.
Rambölls presentation

5 april: årsmöte

Två nya medlemsföreningar valdes in – Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) Stockholms och Gotlands län och Huvudvärksföreningen Stockholm. Samtidigt anmäldes att VIS i Stockholms län ansökt om utträde.
Protokoll (pdf, 3 MB)

8 februari: informationsmöte om sommarjobb i Stockholms läns landsting och Stockholms stad

Ordnas av HSO i Stockholms län; inbjudan är utsänd till våra medlemsföreningar.

4 februari: kurs i det nya K-regelverket

För föreningarnas kassörer/ekonomiansvariga samt föreningsrevisorer.

2017

7 december: möte i samarbete med DHR och SRF för ordförandena i fh-råden

27 november: uppstartsmöte 2 kring skolfrågor

Minnesanteckningar från de två uppstartsmöten som ägt rum i okt/nov

16 november: utbildningsseminarium för alla fh-rådsledamöter tillsammans med staden

Funktionshinderombudsmannen Pia Ehnhage redogjorde för arbetet med revideringen av stadens program för delaktighet samt övrigt aktuellt från stadens funktionshinderpolitiska arbete bl.a. budgeten för 2018. Efter paus presenterade Lina Pastorek vad Myndigheten för delaktighet (MFD) gör och hur den nya funktionshinderpolitiken kan bedrivas ur kommunalt perspektiv
Pia Ehnhages presentation
Lina Pastoreks presentation

19 oktober: uppstartsmöte kring skolfrågor

Minnesanteckningar (pdf, 236 kB)

19 oktober: ordförandemöte

Minnesanteckningar (pdf, 163 kB)

7 juni: utbildningsseminarium

Utbildning i praktiskt tillgänglighetsarbete för funktionshindersrådens HSO-ledamöter och övriga intresserade i medlemsföreningarna.

10 april: årsmöte

Ombud från 19 medlemsföreningar deltog.
Protokoll (pdf, 890 kB)

21 mars och 4 april: medlemsmöten

Två samverkansmöten för medlemsföreningarna och deras ledamöter i fh-råden.
Dokumentation från mötet 21 mars
Dokumentation från mötet 4 april

27 februari: ordförandemöte

Uppföljning av och fortsättning på mötet i november.
Minnesanteckningar

2016

7 november: ordförandemöte

Sju medlemsföreningar var representerade på mötet. På agendan stod det utökade bidraget till intressepolitiskt arbete, remissförfarandet, revidering av stadens delaktighetsprogram, Handikappförbundens förslag till namnändring samt behovet av en översyn av fh-rådens organisering.

27 september: temakväll om kognitiv tillgänglighet samt aktuell information från staden

Utbildningsseminarium för samtliga ledamöter i stadens funktionshindersråd.
Begripsams presentation, Kognitiv tillgänglighet och universell utformning (pdf, 2 MB)
FOs presentation (pdf, 350 kB)

12 maj: panelsamtal med stadens politiker m fl

Kvällen inleddes med att Sofia Petersson, utredare från Ramböll, presenterade resultatet från utvärderingen av stadens program för delaktighet. Därefter kommenterade politikerna resultatet och berättade vilka problem och utmaningar de såg i dagsläget. Att programmet inte är kopplat till budgeten, inte har några nollbasmätningar eller mätbara mål samt brister i genus, barn-, ålders- och HBTQ-perspektiv var några synpunkter som togs upp.
Efter paus diskuterades områdena bostad, arbete, kontaktperson/ledsagare och tillgänglighet. Under kvällen gavs det möjlighet att lägga frågor till politikerna i en ”frågelåda” som kommer att besvaras per e-post. Kvällen avslutades med att panelen fick formulera ett vallöfte inför nästa val 2018. 45 personer närvarade.

Erik Malm (MP)

Erik Malm (MP)

Sofia Peterssons presentation (pdf, 625 kB)
Minnesanteckningar från kvällen (pdf, 182 kB)
Frågor till politikerna (pdf, 83 kB)

18 april: årsmöte

Årsmötet samlade ombud från 19 föreningar. En ny förening, OCD-föreningen i Stockholm, valdes in och HSO Stockholms stad består nu av 31 föreningar i samverkan.

Protokoll (pdf, 3 MB)
Reviderade stadgar (pdf, 126 kB)

7 mars: utbildningsseminarium för ledamöterna i stadens funktionshindersråd

Den 7 mars arrangerade vi tillsammans med staden en temakväll om aktuella funktionshinderpolitiska frågor. Läs mer under Funktionshindersråden/Utbildningar.

18 februari: medlemsmöte

Ordförande Lena Huss välkomnade de närvarande och presenterade HSOs intressepolitiska utskott som därefter berättade om viktiga remisser som kommit från Stockholms stad. FO Riitta-Leena Karlsson informerade om den pågående utvärderingen och kommande revideringen av stadens delaktighetsprogram. Representanter från 12 medlemsföreningar var närvarande, totalt 30 personer.

2015

5 november: temakväll för ledamöterna i stadens funktionshindersråd

Erik Malms, (MP) och ordförande i kommunstyrelsens fh-råd, presentation från kvällen kan laddas ner här (PDF, 432 kB)

20 oktober: dialogseminarium för funktionshindersrådens ordförande och vice ordförande

16 oktober: medlemsmöte

30 september: informationsträff för funktionshindersrådens sekreterare

HSO:s presentation (PDF, 88 kB)
Riitta-Leena Karlssons presentation (PDF, 654 kB)

27 april: årsmöte

Ladda ner protokollet här (PDF, 32 kB)

27 mars och 7 april: utbildning för ledamöterna i stadens funktionshindersråd

Ladda ner presentationerna från utbildningen här

10 mars: föreläsning om politisk påverkan

Ladda ner presentationen från föreläsningen här (PDF, 1 MB)

22 januari: seminarium – brottsutsatt plus funktionsnedsättning

Dokumentation