Nyheter2018-06-04T20:27:35+02:00

Nyheter

Kampanjen Rädda Hjälplinjen

Funktionsrätt Sverige skrev igår följande: Protestera mot beslutet att lägga ned den nationella Hjälplinjen! Hjälplinjen som varje år tar emot 14 000 samtal från personer Läs mer.

Respekterar Sverige funktionsrätt?

Personer med funktionsnedsättning får inte sina rättigheter tillgodosedda. Sverige lever inte upp till  FN:s funktionsrättskonvention. På den internationella funktionshindersdagen 3 december publicerades rapporten ”Respekt för Läs mer.