Stockholms stad:

Funktionshindersombudsmannen

Enkelt avhjälpta hinder

Funktionshindersorganisationer:

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Stockholms län

DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) Stockholmsavdelningen

SRF (Synskadades Riksförbund) Stockholms stad

Myndigheter:

Myndigheten för delaktighet, MFD

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Diskrimineringsombudsmannen

Boverket

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Arbetsmiljöverket

Kulturrådet

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:

MFD:s information med bl.a. allmänna kommentarer

Regeringens informationssida med fakultativt protokoll m.m.

Tillgänglighet:

Råd och vägledning för ökad tillgänglighet (DO)

Boverket – tillgänglighet

Enkelt avhjälpta hinder (Boverket)

Tillgänglig butik (Konsumentverket)