Hur fungerar skolan i Stockholm stad för elever med funktionsnedsättning?

Funktionsrätt Stockholms stad lanserar idag en undersökning som tar ett brett grepp på skolsituationen för elever med funktionsnedsättning. Vårt mål är att undersökningen ska belysa det som tidigare inte framkommit i stadens rapporter. Enkäten som nu lanseras har tagits fram i samarbete med forskare från Begripsam. Sista dag att svara på enkäten är den 30 september.

Du kan svara på enkäten på följande sätt:

  • Direkt online
  • Ladda ner som ett dokument och skicka in till oss på adressen
    Funktionsrätt Stockholms stad, S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm
  • Be om att bli intervjuad via telefon – kontakta oss på 08-30 05 35
  • Få hjälp av en teckenspråkstolk – kontakta oss på kansli@funktionsrattstockholm.se

Och du, tipsa gärna andra om enkäten!