Om Ewa

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Ewa skapat 147 blogginlägg för.

”Det behövs en insatsstyrka för funktionsrättspolitiken”

Vi har ikväll lanserat vårt nya namn och passar på att återge ett aktuellt inlägg på temat funktionsrätt: Funktionshinderpolitiken bör byta namn till funktionsrättspolitik, skriver Funktionsrätt Sverige bland annat i sitt remissvar till utredningen Styrkraft i funktionshinders­politiken.”Politiken handlar om rättigheter, om rätten att leva som andra. Vi vill att ansvaret ska flyttas till den minister Läs mer.

2019-11-11T23:38:30+01:002019-11-11|

Bra råd för dig som använder elsparkcykel

15 oktober är Vita käppens dag. Synskadades Riksförbund la då upp en ny film om vad användare av elsparkcyklar kan tänka på för att visa hänsyn. Inlägget på Twitter Lars Epstein, journalist och fotograf på Dagens Nyheter, skrev om SRF Stockholms stads aktiviteter på Facebook: Synskadade ”lappade” felparkerade elcyklar på Götgatan

2019-10-18T15:25:41+01:002019-10-18|

Debatt: Fem förslag på temat ”Ge tid”

Afasiförbundet presenterar i samband med Afasidagen den 10 oktober i Norrtelje Tidning fem förslag på temat ”Ge tid”. Afasi innebär att en person har svårt att tala, förstå tal och ofta läsa, skriva eller räkna. Det är vanligt att ha kognitiva svårigheter och rörelsenedsättning. Omgivningen kan tycka att det är svårt att förstå vad den Läs mer.

2019-10-09T01:05:25+01:002019-10-09|

Debatt: ”Regionerna stänger ute patienterna från inflytande”

Vården säger sig vilja lyssna på patienten. Men civilsamhällets betydelsefulla demokratiska roll urholkas allt mer. I det nationella utvecklingsarbetet för en likvärdig vård vill sjukvårdsregionerna nu själva kunna bestämma vem som ska representera patienten. Vad gör patientmedverkan för nytta om det inte är patienterna själva som får välja vem som ska representera dem? Funktionsrätt Sverige Läs mer.

2019-10-09T00:53:39+01:002019-10-09|

Ny dom tillåter att teleslingor inte fungerar

Det är inte diskriminering att en teleslinga inte fungerar, om lokalansvariga säger att de inte har märkt något problem. Det är essensen av en ny dom från Stockholms tingsrätt, i ett mål där Hörselskadades Riksförbund stämde en konferensanläggning utan fungerande teleslinga. – Om det här inte är diskriminering, då fungerar inte diskrimineringslagen, säger Mattias Lundekvam, Läs mer.

2019-10-08T23:00:43+01:002019-10-08|

”Knäckande att ständigt väljas bort”

Att vara kvalificerad för jobb men ständigt bortvald, det kan knäcka vem som helst. Sociala krav vid upphandling och bättre stöd till egenföretagare med funktionsnedsättning kan vara vägar framåt, skriver idag Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR. "Bortvald. Igen. Och så den där gnagande känslan av att din rullstol kanske bidrog till att du inte kom Läs mer.

2019-09-23T12:42:23+01:002019-09-23|

”De arbetslivs­inriktade stöden måste reformeras”

När Arbetsförmedlingen nu reformeras måste stödinsatser utformas som verkligen leder till jobb för våra medlemmar, skrev ledande företrädare för Sveriges funktionshindersrörelse i en debattartikel förra veckan. Trots att Sveriges ekonomi visar toppresultat och den svenska arbetsmarknaden under flera år varit rekordstark, är andelen arbetslösa bland personer med funktionsnedsättning fortfarande lika hög som vid den senaste Läs mer.

2019-09-23T12:33:53+01:002019-09-23|

”Alla människor – oavsett hälsotillstånd – ska ha rätt till ett hem!”

Personer med psykisk ohälsa blir oftare vräkta än andra. Det är en skandal! Samhället måste bli bättre på att hand om alla människor när de mår som allra sämst, skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, RSMH:s förbundsordförande i en debattartikel apropå Uppdrag Granskning den 4 september 2019. Debattartikeln i sin helhet Uppdrag granskning - Marikas kamp (ligger Läs mer.

2019-09-08T14:49:07+01:002019-09-08|

”Daniel Helldén sviker alla funktionshindrade”

Om Malmö kan införa hårdare tag för att få bort felparkerade elsparkcyklar från trottoarerna borde politikerna i Stockholm kunna göra detsamma, skriver vår ordförande Anna Quarnström och vice ordförande Jesper Strömgren på DN Åsikt 5 sept. Insändaren på DN:s webb (låst artikel) Insändaren i PDF-format för dem som inte kan läsa den på DN:s webb Läs mer.

2019-09-14T17:40:16+01:002019-09-07|

Vi söker en ny medarbetare

Vi söker en intressepolitisk ombudsman för en projektanställning på cirka 1 år och med 50-75 % tjänstgöringsgrad. Tillträde i oktober. Ombudsmannen ansvarar främst för att skriva våra remissyttranden, debattartiklar och övriga för medlemsföreningarna gemensamma intressepolitiska frågor samt för uppföljning av de ärenden vi driver. I arbetet ingår även nätverksarbete samt omvärldsbevakning inom funktionshindersområdet. Den person Läs mer.

2019-08-20T01:00:31+01:002019-08-20|