ewa

Om Ewa

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Ewa skapat 116 blogginlägg för.

Vi tar saken i egna händer!

Hur fungerar skolan i Stockholm stad för elever med funktionsnedsättning? Funktionsrätt Stockholms stad lanserar idag en undersökning som tar ett brett grepp på skolsituationen för elever med funktionsnedsättning. Vårt mål är att undersökningen ska belysa det som tidigare inte framkommit i stadens rapporter. Enkäten som nu lanseras har tagits fram i samarbete med forskare från [...]

2023-09-01T12:38:02+02:002023-06-03|

Staden saknar statistik om antal ansökningar och avslag för insatser till våra grupper

I en skrivelse ställd till socialborgarrådet Jan Jönsson (L) tar vi tillsammans med FUB Stockholm, DHR Stockholmsavdelningen och SRF Stockholms stad upp att staden behöver tillförsäkra att våra organisationer får tillgång till relevant statistik kring LSS- och SoL-insatser. Som det är idag saknas det uppgifter om delavslag och avslag i beslut, och därför saknas det [...]

2023-02-22T03:36:52+01:002022-04-07|

Debatt: ”Regeringen bör tillsätta en kommission för hjälpmedel”

Det är hög tid att regeringen tar ansvar för en nationell reglering av svensk hjälpmedelsförsörjning, skrev igår den 13 december Sveriges Arbetsterapeuter tillsammans med 19 patientorganisationer. "I maj 2017 överlämnade hjälpmedelsutredningen sina förslag för en mer jämlik och effektiv hjälpmedelsförsörjning. Väldigt lite har hänt sedan dess. Ojämlikheten gällande sortiment, riktlinjer och avgifter fortsätter att öka. [...]

2019-12-14T17:40:46+01:002019-12-14|

Kampanjen Rädda Hjälplinjen

Funktionsrätt Sverige skrev igår följande: Protestera mot beslutet att lägga ned den nationella Hjälplinjen! Hjälplinjen som varje år tar emot 14 000 samtal från personer som behöver psykologiskt stöd, ska läggas ned! NSPH skriver på sin kampanjsida Rädda Hjälplinjen: Linjen som etablerades i början av 2000-talet på initiativ av en rad brukarorganisationer, är den etablerade [...]

2019-12-13T17:38:01+01:002019-12-13|

Respekterar Sverige funktionsrätt?

Personer med funktionsnedsättning får inte sina rättigheter tillgodosedda. Sverige lever inte upp till  FN:s funktionsrättskonvention. På den internationella funktionshindersdagen 3 december publicerades rapporten ”Respekt för rättigheter?” som är civilsamhällets granskning av hur konventionens åtaganden efterlevs i Sverige. 83 organisationer står bakom rapporten som beskriver hur situationen är för personer med funktionsnedsättningar. Den innehåller omfattande kritik [...]

2019-12-06T16:01:09+01:002019-12-04|

Framgång för våra medlemsföreningar: teckenspråkets juridiska status i Stockholms stad

Kommunstyrelsen i Stockholms stad fick förra hösten en skrivelse från dess funktionshindersråd där man föreslog att det görs en översyn när det gäller teckenspråkets ställning, utvecklande och främjande inom staden. Ärendet var i våras ute på remiss. Den 27 november behandlades det i kommunstyrelsen som beslutade enligt föredragande borgarrådet Daniel Helldéns förslag: ”Kommunstyrelsen beslutar därför [...]

2019-12-06T17:10:11+01:002019-11-27|

Enkätundersökning: Kunskap saknas om universell utformning

Universell utformning har blivit en del i samhällsstyrningen inom flera områden. Men det saknas fortfarande kunskap om – och sätt att arbeta med – universell utformning hos många av landets offentliga aktörer, trots att de ska se till att universell utformning tillämpas när nya produkter, tjänster och miljöer utformas. Det visar en enkätundersökning som gjorts [...]

2019-11-15T18:56:48+01:002019-11-15|

”Det behövs en insatsstyrka för funktionsrättspolitiken”

Vi har ikväll lanserat vårt nya namn och passar på att återge ett aktuellt inlägg på temat funktionsrätt: Funktionshinderpolitiken bör byta namn till funktionsrättspolitik, skriver Funktionsrätt Sverige bland annat i sitt remissvar till utredningen Styrkraft i funktionshinders­politiken.”Politiken handlar om rättigheter, om rätten att leva som andra. Vi vill att ansvaret ska flyttas till den minister [...]

2019-11-11T23:38:30+01:002019-11-11|

Bra råd för dig som använder elsparkcykel

15 oktober är Vita käppens dag. Synskadades Riksförbund la då upp en ny film om vad användare av elsparkcyklar kan tänka på för att visa hänsyn. Inlägget på Twitter Lars Epstein, journalist och fotograf på Dagens Nyheter, skrev om SRF Stockholms stads aktiviteter på Facebook: Synskadade ”lappade” felparkerade elcyklar på Götgatan

2019-10-18T15:25:41+02:002019-10-18|

Debatt: Fem förslag på temat ”Ge tid”

Afasiförbundet presenterar i samband med Afasidagen den 10 oktober i Norrtelje Tidning fem förslag på temat ”Ge tid”. Afasi innebär att en person har svårt att tala, förstå tal och ofta läsa, skriva eller räkna. Det är vanligt att ha kognitiva svårigheter och rörelsenedsättning. Omgivningen kan tycka att det är svårt att förstå vad den [...]

2019-10-09T01:05:25+02:002019-10-09|
Till toppen