Svar på skrivelse från socialborgarrådet Jan Jönsson

Under våren skickade vi på Funktionsrätt Stockholms stad en skrivelse till staden angående hantering av Covid-19 och personer med funktionsnedsättning. Den kan du läsa här: Skrivelse om stadens hantering av covid-19. Nu har vi också fått svar från socialborgarrådet Jan Jönsson. Det svaret kan du läsa här: Svar till Funktionsrätt 200511  

2020-05-19T11:03:20+02:002020-05-19|

LSS-bostäder har klarat sig bättre från corona än äldreboenden

Sammanlagt har 307 personer på LSS-boenden i landet smittats av corona-viruset och omkring 30 har dött. Personer på LSS-boenden har klarat sig bättre från viruset än de som bor på äldreboenden, säger myndigheten Socialstyrelsen. Men för att minska smittan mer behöver de som bor på LSS-boenden få ännu mer lättläst information och bildstöd om corona-viruset. Mer information på Läs mer.

2020-05-15T08:45:13+02:002020-05-15|

Debatt: Våra kamrater på Samhall dör i covid-19

Trots påstötningar vägrar statliga Samhall vidta åtgärder för att skydda sin personal från att smittas. Det görs inga riskinventeringar, det saknas individuella hälsoriskbedömningar och anställda jagas tillbaka från sjukskrivningar. Tre personer har dött. Ska fler sätta livet till innan ledningen agerar? skriver Fastighetsanställdas förbund i Expressen. Hela artikeln hittar du här:https://www.expressen.se/debatt/vara-kamrater-pa-samhall-dor-i-covid-19-1/  

2020-05-15T08:26:54+02:002020-05-15|

Skrivelse: Stadens hantering av covid-19 rörande personer med funktionsnedsättning

Funktionsrätt Stockholms stad har tillsammans med flera andra föreningar, gjort en skrivelse till Stockholms stad angående stadens agerande kring covid-19 och personer med funktionsnedsättning. "Vi, föreningar som undertecknat denna skrivelse, oroas över Stockholms stads agerande rörande personer med olika funktionsnedsättningar under coronapandemin. Vi vill särskilt uppmärksamma staden på risken för smittspridning av covid-19 på LSS-boenden Läs mer.

2020-05-19T11:04:45+02:002020-05-08|

Debatt: Är LSS-bostäder nästa tickande coronabomb?

Det är inte bara coronaviruset som dödar. Avsaknad av helt nödvändig kunskap hos personalen i LSS-bostäder, i kombination med många timanställningar och en akut brist på skyddsutrustning riskerar att leda till samma skrämmande dödssiffror som Sverige har sett vid äldreboenden, skriver Harald Strand, Ordförande Riksförbundet FUB och Veronica Magnusson Hallberg, Ordförande Svenska Downföreningen i Expressen. Hela artikeln Läs mer.

2020-05-05T10:00:04+02:002020-05-05|

Debatt: ”Föräldrar ställs inför ett omöjligt val”

Skydda sitt barn och få en orosanmälan till socialen på sig – eller skicka iväg sitt barn med stora hälsorisker som följd? Det djävulska valet har just nu många föräldrar till barn med funktionsnedsättning, skriver Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU i Svenska Dagbladet. Hela artikeln hittar du här: https://www.svd.se/foraldrar-stalls-infor-ett-omojligt-val

2020-05-05T08:52:36+02:002020-05-05|

Debatt: Skolor ratar barn med adhd och diabetes

Barn med adhd och diabetes typ 1 väljs bort när föräldrar kontaktar svenska skolor och frågar om möjligheterna att få plats i den obligatoriska förskolan för sexåriga barn. Det skriver tre forskare i SVD. Hela artikeln hittar du här: https://www.svd.se/skolor-ratar-barn-med-adhd-och-diabetes 

2020-04-28T13:50:54+02:002020-04-28|

Stängning av dagliga verksamheter

Dagliga verksamheter i Stockholms stads regi stängs. Den som deltar i daglig verksamhet kommer fortsätta att få sin habiliteringsersättning även när verksamheten är stängd. Många dagliga verksamheter tar emot besökare som kommer från flera olika boenden, och i vissa fall från olika kommuner. På flera dagliga verksamheter som bedrivs i staden deltar personer som tillhör Läs mer.

2020-04-09T18:16:25+02:002020-04-09|

Svar från Jan Jönsson (L) angående SKR:s förslag

Vi hörde av oss till socialborgarrådet Jan Jönsson (L) med frågor angående SKR:s förslag angående att upphäva SoL- och LSS-beslut vid en kris relaterad till corona/covid-19. Själva förslaget från SKR kan du läsa här: SKR:s förslag Så här svarar han på våra frågor: "Stockholms stad är medlem i SKR men har inte tagit del specifikt Läs mer.

2020-04-10T15:10:01+02:002020-04-03|

ABF: Stödpaket till folkbildning i coronatider

Studieförbundet ABF har gått ut med att "I tider av oro och osäkerhet behöver människor kunna mötas och samtala om det som händer. Därför är det viktigt att inte ställa in, utan att ställa om. Nu har ABF lanserat ett stödpaket för folkbildning i coronatider för att stötta arbetet framåt då vi behöver hitta nya Läs mer.

2020-04-03T12:03:50+02:002020-04-03|