Pressmeddelande 2021-10-08 angående Gröna Lund och diskriminering

Som företrädare för funktionshinderrörelsen reagerade Funktionsrätt Stockholms stad över nyheten att Gröna Lund uttryckt sig fördomsfullt och delvis diskriminerande mot patienter och personer med psykisk ohälsa. Ladda ner dokument för att läsa här: Pressmeddelande Gröna Lund    

2021-10-18T13:25:48+02:002021-10-18|

Majoritetens förslag till budget för 2022 – Stockholms stad

Nyligen  publicerade majoriteten i stadshuset sitt förslag till budget det kommande året. Sedan våren 2021 har Funktionsrätt Stockholms stads styrelse träffat de olika partierna för att diskutera vad som är en klok budget utifrån funktionshinderfrågorna. Du kan se en del av våra prioriterade delar i vårt "budgetdokument" som samtliga partier tagit del av. Ladda ner Läs mer.

2021-10-18T13:25:23+02:002021-10-18|

PRESSMEDDELANDE 2021-09-09

Funktionsrätt Stockholms stad och Föräldranätverket Barn i Behov kräver en omgående aktionsplan för att komma till rätta med brister i barn med NPFs skolgång.   Funktionsrätt Stockholms stad och Föräldranätverket Barn i Behov har tagit del av Socialförvaltningens i Stockholm ”Kvalitetsgranskning Handläggning av barnärenden 0-12 år” Dnr: 3.4.1-799/2020. –”Här framgår tydligt det vi länge har hävdat, Läs mer.

2021-09-30T10:22:31+02:002021-09-09|

PRESSMEDDELANDE 2021-07-15

Funktionsrätt Stockholms stad kräver att Stockholms stad omgående upphör med tvångsflyttningar av boende med funktionsnedsättningar.  Funktionsrätt Stockholms stad har tagit del av SVT:s granskning av fallet Eric. Efter reportaget har Funktionsrätt Stockholms stad själva granskat omständigheterna och funnit fler exempel på hot om, eller redan verkställda, tvångsflyttningar.  Funktionsrätt Stockholms stad har länge verkat för att Läs mer.

2021-09-30T10:26:37+02:002021-07-15|

Debatt ”Skolgång för elever i behov av stöd”

Anna Quarnström och Kukkamariia Valtola Sjöberg skriver i tidningen Syre om skolgång för elever i behov av stöd: "Hur är skolgången för elever i behov av stöd? Det är en fråga som Stockholms stads politiker och tjänstemän verkligen borde ställa sig med tanke på den utsatthet som många elever med funktionsnedsättning lever i. Skolan är Läs mer.

2021-02-18T13:45:54+01:002021-02-18|

Stockholm inför p-böter för elsparkcyklar

SVT Nyheter skriver om elsparcyklar. "Felparkerade elsparkcyklar som blockerar trottoarer och cykelvägar väcker mångas ilska – nu inför Stockholms stad parkeringsböter för de elektriska fordonen för att stävja problemet." Läs hela artikeln här: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stockholm-infor-p-boter-for-elsparkcyklar?fbclid=IwAR0Mg6wsVRvdFqui5tMvMxWryANpjW5ZqdTZ9FQGIRYEmaQ12EI48-mby9M

2021-02-02T11:45:22+01:002021-02-02|

Årets STIL-pris tilldelas Anna Quarnström för hennes förmåga att identifiera det svenska samhällets förtryck och diskriminering

Anna Quarnström, ordförande för Funktionsrätt Stockholms stad och förbundsjurist på Synskadades Riksförbund, är 2020 års STIL-pristagare. STIL-priset Hjärter Ess delas varje år ut till någon som lyfter fram frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. Läs mer här: https://www.stil.se/sv/nyheter/arets-stil-pris-tilldelas-anna-quarnstrom-hennes-formaga-att-identifiera-det-svenska?fbclid=IwAR3voEIWGeAujTNZHenkq84XQ9ge86c0F5tsaxqpTRZD2lr_g07OkcwPM78  

2020-12-07T19:11:35+01:002020-12-04|
Till toppen