S:t Julianpriset

Den  20 januari tillkännagavs vinnarna av S:t Julianpriset 2023 vid en prisceremoni i Stadshuset. S:t Julianpriset är Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället. Priset delades ut av social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojanne  i fyra kategorier: Fysisk tillgänglighet Tillgänglig information och kommunikation Arbetsgivaregenskaper Delaktighet Läs Läs mer.

2023-02-03T17:25:44+01:002023-02-01|

Rapport om insatser inom socialpsykiatrin i Stockholms stad

Under hösten har vi tillsammans med Ramböll tagit fram rapporten Insatser inom socialpsykiatrin i Stockholms stad. Kartläggningen visar att det behövs mer kunskap för att förstå huruvida socialpsykiatrins insatser möter det behov av insatser som finns inom Stockholms stad. Vidare har coronapandemin påverkat tillgängligheten till stöd för vissa inom socialpsykiatrins målgrupp och det finns anledning Läs mer.

2022-12-23T11:31:47+01:002022-12-07|

Nu startar snart vårt arvsfondsprojekt ”Våra röster ska höras!”

Den 1 december startar vi, i samarbete med Begripsam och Handikapphistoriska föreningen, antologiprojektet "Våra röster ska höras" med stöd av Allmänna arvsfonden. Projektet pågår under tre år och ska synliggöra personer med funktionsnedsättning genom att samla in och publicera berättelser på olika teman. Temat för den första insamlingen är "Att leva i Stockholms stad med Läs mer.

2022-12-14T20:12:30+01:002022-11-28|

Debatt: Representationen hos funktionshindersrörelsen

Funktionshindersrörelsen är inte så representativ som den skulle behöva vara för att göra samhället inkluderande och jämlikt. Snarare än fler poliser på gatorna behövs fler engagerade medborgare för en tryggare stad, skriver vår ordförande Anna Quarnström. Läs artikeln här

2022-11-16T16:39:59+01:002022-10-26|

Se vår film om varför det är viktigt att sitta i ett råd för funktionshindersfrågor

 "Jag vill sitta i ett funktionshindersråd för att kunna påverka samhället till det bättre." Funktionshindersrådens uppgift är att bevaka funktionshindersaspekter i kommunens olika frågor och ge personer med funktionsnedsättning inflytande och insyn. För att sitta i ett råd behöver man vara skriven och bo i Stockholms stad samt ha erfarenhet av hur det är Läs mer.

2022-10-27T17:59:45+02:002022-10-25|

Debatt: Om elen stängs av !

Rullstolsburna Dolores Back har elstyrda dörrar till sin lägenhet. Hon oroar sig för vad som händer ifall elen kopplas bort i vinter när elförbrukningen når sin topp. "Om man fastnar och måste gå på toaletten, vad gör man då", frågar sig Dolores Back. Erik Ek är strategisk driftchef på Svenska Kraftnät och menar att sannolikheten Läs mer.

2022-12-19T19:23:42+01:002022-10-24|

Valdebatt Tema: funktionshinder

Funktionsrätt Stockholms stad bjuder in de politiska partierna i Stockholms stadshus till en valdebatt om dagens och framtidens funktionshinderspolitik. Vi kommer att ta avstamp i dagens Stockholm och hur politiken framgent ska lyckas motverka de hinder som finns för att skapa en stad för alla. När: Klockan 18–20 den 6 september 2022 Dörrarna öppnas 17.15. Läs mer.

2022-11-17T00:49:55+01:002022-09-01|
Till toppen