Respekterar Sverige funktionsrätt?

Personer med funktionsnedsättning får inte sina rättigheter tillgodosedda. Sverige lever inte upp till  FN:s funktionsrättskonvention. På den internationella funktionshindersdagen 3 december publicerades rapporten ”Respekt för rättigheter?” som är civilsamhällets granskning av hur konventionens åtaganden efterlevs i Sverige. 83 organisationer står bakom rapporten som beskriver hur situationen är för personer med funktionsnedsättningar. Den innehåller omfattande kritik Läs mer.

2019-12-06T16:01:09+02:002019-12-04|

S:t Julianpriset

Idag den 2 december delades S:t Julianpriset ut i Stadshuset. Det är Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället. Årets vinnare är: Fysisk tillgänglighet: Stadsmuseet, Stockholms stad Tillgänglig information och kommunikation: Hammarby Fotboll Delaktighet: Mälarhöjdens IK (MIK) Fotbol Jury har varit kommunstyrelsens råd för funktionshindersfrågor. Läs mer.

2019-12-02T18:52:39+02:002019-12-02|

Framgång för våra medlemsföreningar: teckenspråkets juridiska status i Stockholms stad

Kommunstyrelsen i Stockholms stad fick förra hösten en skrivelse från dess funktionshindersråd där man föreslog att det görs en översyn när det gäller teckenspråkets ställning, utvecklande och främjande inom staden. Ärendet var i våras ute på remiss. Den 27 november behandlades det i kommunstyrelsen som beslutade enligt föredragande borgarrådet Daniel Helldéns förslag: ”Kommunstyrelsen beslutar därför Läs mer.

2019-12-06T17:10:11+02:002019-11-27|

Enkätundersökning: Kunskap saknas om universell utformning

Universell utformning har blivit en del i samhällsstyrningen inom flera områden. Men det saknas fortfarande kunskap om – och sätt att arbeta med – universell utformning hos många av landets offentliga aktörer, trots att de ska se till att universell utformning tillämpas när nya produkter, tjänster och miljöer utformas. Det visar en enkätundersökning som gjorts Läs mer.

2019-11-15T18:56:48+02:002019-11-15|

”Det behövs en insatsstyrka för funktionsrättspolitiken”

Vi har ikväll lanserat vårt nya namn och passar på att återge ett aktuellt inlägg på temat funktionsrätt: Funktionshinderpolitiken bör byta namn till funktionsrättspolitik, skriver Funktionsrätt Sverige bland annat i sitt remissvar till utredningen Styrkraft i funktionshinders­politiken.”Politiken handlar om rättigheter, om rätten att leva som andra. Vi vill att ansvaret ska flyttas till den minister Läs mer.

2019-11-11T23:38:30+02:002019-11-11|

Bra råd för dig som använder elsparkcykel

15 oktober är Vita käppens dag. Synskadades Riksförbund la då upp en ny film om vad användare av elsparkcyklar kan tänka på för att visa hänsyn. Inlägget på Twitter Lars Epstein, journalist och fotograf på Dagens Nyheter, skrev om SRF Stockholms stads aktiviteter på Facebook: Synskadade ”lappade” felparkerade elcyklar på Götgatan

2019-10-18T15:25:41+02:002019-10-18|

Debatt: Fem förslag på temat ”Ge tid”

Afasiförbundet presenterar i samband med Afasidagen den 10 oktober i Norrtelje Tidning fem förslag på temat ”Ge tid”. Afasi innebär att en person har svårt att tala, förstå tal och ofta läsa, skriva eller räkna. Det är vanligt att ha kognitiva svårigheter och rörelsenedsättning. Omgivningen kan tycka att det är svårt att förstå vad den Läs mer.

2019-10-09T01:05:25+02:002019-10-09|

Debatt: ”Regionerna stänger ute patienterna från inflytande”

Vården säger sig vilja lyssna på patienten. Men civilsamhällets betydelsefulla demokratiska roll urholkas allt mer. I det nationella utvecklingsarbetet för en likvärdig vård vill sjukvårdsregionerna nu själva kunna bestämma vem som ska representera patienten. Vad gör patientmedverkan för nytta om det inte är patienterna själva som får välja vem som ska representera dem? Funktionsrätt Sverige Läs mer.

2019-10-09T00:53:39+02:002019-10-09|

Ny dom tillåter att teleslingor inte fungerar

Det är inte diskriminering att en teleslinga inte fungerar, om lokalansvariga säger att de inte har märkt något problem. Det är essensen av en ny dom från Stockholms tingsrätt, i ett mål där Hörselskadades Riksförbund stämde en konferensanläggning utan fungerande teleslinga. – Om det här inte är diskriminering, då fungerar inte diskrimineringslagen, säger Mattias Lundekvam, Läs mer.

2019-10-08T23:00:43+02:002019-10-08|

”Knäckande att ständigt väljas bort”

Att vara kvalificerad för jobb men ständigt bortvald, det kan knäcka vem som helst. Sociala krav vid upphandling och bättre stöd till egenföretagare med funktionsnedsättning kan vara vägar framåt, skriver idag Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR. "Bortvald. Igen. Och så den där gnagande känslan av att din rullstol kanske bidrog till att du inte kom Läs mer.

2019-09-23T12:42:23+02:002019-09-23|